Alevilik nedir? Alevilik inançları nelerdir?

Alevilikle ilgili merak edilenler

Alevilik, özellikle Halife Ali’ye ve onun soyundan gelen Ehl-i Beyt’e duyulan sevgi ve bağlılıkla tanımlanır.

Alevi inançları, Anadolu’daki Türk-İran halklarının eski dini ve kültürel inançları, İslam’ın Şii mezhebi ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğretileri ile harmanlanmıştı.

Aleviliğin temel inançları arasında varlık birliği (vahdet-i vücut), Ehl-i Beyt sevgisi, On İki İmam inancı ve seyr-ü süluk bulunmakta.

Aleviler, Hz. Muhammed’in son peygamber olduğuna ve halifeliğin Hz. Ali ve onun soyundan gelenlere geçmesi gerektiğine inanırlar.

Alevilikte ibadetler, cami yerine Cem evlerinde gerçekleştirilir.

Cem, Arapçada toplanma anlamına gelir ve Aleviler, ibadetlerini toplu halde yaparlar.

Cem evlerinde yapılan ibadetler sırasında, semah dönülür, zikir yapılır, ilahiler ve şiirler okunur ve müzik eşliğinde dualar edilir.

Alevilikte, Dede olarak bilinen dini liderler, ibadetleri yönetir ve topluluğa rehberlik eder.

Alevilerin oruç uygulamaları da farklılık gösterir. Muharrem ayında 12 gün, Kadir Gecesi’ni bağlayan günlerde ve Hızır orucu olarak bilinen 3 gün boyunca oruç tutarlar.

Alevilik, aynı zamanda toplumsal adalet, eşitlik ve barış gibi değerleri de önemser ve bu değerler etrafında topluluklarını şekillendirir.

Alevilik, tarihsel olarak İslam’ın ilk yıllarında, Hz. Muhammed’in vefatından sonra başlayan ve halifelik konusunda yaşanan ihtilaflar sonucu ortaya çıkmıştı.

Hz. Ali ve onun soyundan gelenlerin liderliğini savunanlar ile diğer halifeleri destekleyenler arasındaki bu ayrım, zamanla Aleviliğin temelini oluşturmuştu.

Alevilik, inanç ve ritüelleriyle İslam’ın diğer mezheplerinden ayrılan zengin bir kültürel ve dini mirasa sahip olduğu biliniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x